ภัยแล้งลามหนัก! อ.เนินขาม น้ำแห้งขอดพื้นที่เกษตรเริ่มถูกทิ้งร้าง

Home / ข่าวทั่วไป / ภัยแล้งลามหนัก! อ.เนินขาม น้ำแห้งขอดพื้นที่เกษตรเริ่มถูกทิ้งร้าง

ชัยนาทแล้งหนัก! คลองสาธารณะในพื้นที่ อ.เนินขาม แห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว พื้นที่การเกษตรนับหมื่นไร่เริ่มถูกทิ้งร้าง

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท รายงานว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังขยายวงกว้าง ทำให้ลำคลองสาธารณะในพื้นที่ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท กำลังแห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่การเกษตรจำนวนนับหมื่นไร่ก็เริ่มถูกทิ้งร้าง เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำการเพาะปลูก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าลำคลองสาธารณะในพื้นที่ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วนับจากกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้สัตว์น้ำนานาชนิดเริ่มแห้งตาย ดินริมตลิ่งที่เคยมีน้ำหล่อเลี้ยงเริ่มแห้งแตกระแหง ตลอดความยาวกว่า 10 กิโลเมตรของลำคลองสายนี้ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักที่เกษตรกรใน ต.สุขเดือนห้า ใช้ในการเพาะปลูก ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายต้องเริ่งสูบน้ำที่เหลือเพียงก้นคลองเข้ารดพืชผักที่ปลูกไว้เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากความแห้งแล้ง

แต่อีกหลายๆ รายจำเป็นต้องปล่อยพื้นที่รกร้าง เนื่องจากน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะเริ่มทำการเพาะปลูกได้ ซึ่งชาวบ้านบอกว่า ในปีนี้อากาศร้อนจัดและความแห้งแล้งเกิดขึ้นเร็ว ทำให้เริ่มกังวลว่าในช่วงเดือนเมษายนที่เป็นหน้าร้อนเต็มตัวชาวบ้านอาจจะต้องประสบสภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ซึ่งคงต้องความช่วยเหลือจากภาครัฐในการจัดหาน้ำให้คนในพื้นที่แล้งได้กินและใช้