2 จังหวัดภาคเหนือ ควันเกินมาตราฐาน ลำปางพุ่งสูง 140

Home / ข่าวทั่วไป / 2 จังหวัดภาคเหนือ ควันเกินมาตราฐาน ลำปางพุ่งสูง 140

หมอกควันเหนือเกินค่ามาตราฐาน 2 จังหวัด – อ.แม่เมาะ ลำปาง พุ่ง 140 ขณะอ.แม่สอด จ.ตาก อยู่ที่ 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2560 ว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบเกินกว่า ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3 พื้นที ประกอบด้วย ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปางพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงที่สุดในภาคเหนือ ส่วนที่ ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง มีค่า 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีค่า 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าดังกล่าวจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มี หมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์