คณะกรรมการมหาเถรสมาคม ยังไม่มีมติสึกพระธัมมชโย จ่อออกหมายจับเพิ่ม10คดี

Home / ข่าวทั่วไป / คณะกรรมการมหาเถรสมาคม ยังไม่มีมติสึกพระธัมมชโย จ่อออกหมายจับเพิ่ม10คดี

คณะกรรมการมหาเถรสมาคม มีติ ยังไม่สึก “พระธัมมชโย” เสนอเจ้าคณะปกครองใช้กฎ มส.21 ดำเนินการตามขั้นตอน ขณะที่ ตร. จ่อออกหมายจับเพิ่มกว่า 10 คดี 


 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง ว่า ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมให้รับทราบเรื่องการถอดสมณศักดิ์ของ พระไพบูลย์ สุทธิผล หรือ พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และ พระทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ส่วนการถอดสมณเพศ หรือให้ปาราชิกขาดจากความเป็นพระ ในกรณีที่มีการประพฤติผิดละเมิดพระธรรมวินัย จนเป็นอาจิณนั้น พศ. ได้เสนอให้ใช้กฎ มส. ฉบับที่ 21 ข้อ 3 กรณีพระภิกษุประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ โดยมีขั้นตอน คือ จะต้องเสนอเรื่องไปที่เจ้าคณะปกครอง คือ เจ้าคณะหนกลาง เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด

เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ตามลำดับ ก่อนจะมีการวินิจฉัยให้สละสมณเพศ และสามารถกระทำได้สองแนวทาง คือ หากพบตัวพระภิกษุรูปนั้นให้ดำเนินการสละสมณเพศภายในสามวัน แต่หากไม่พบพระภิกษุหรือพระภิกษุรูปนั้นไม่ยอมรับผิด ให้ดำเนินการปิดประกาศคำวินิจฉัย ณ ที่พำนักอาศัย และถือว่าทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ต้องสละสมณเพศภายในสามวันเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า ที่ประชุมไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงความวุ่นวายและการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายที่ยืดเยื้ออยู่ในตอนนี้ แต่รับทราบเพียงเรื่องการถอนสมศักดิ์เท่านั้น

ตร.จ่อออกหมายจับพระธัมมชโยเพิ่มกว่า10คดี

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุถึงกรณีการยื่นเอกสารการดำเนินคดีกับพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กว่า 300 คดี ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อส่งเรื่องต่อให้มหาเถรสมาคม มีมติให้ พระธัมมชโย ปาราชิกนั้น ว่า ไม่ว่า พระธัมมชโย จะปาราชิกหรือไม่ ก็ไม่มีผลต่อสำนวนคดีและไม่ใช่สาระสำคัญ เนื่องจากอาญาจะต้องดำเนินการเอาผิดทั้งหมด และดูพยานหลักฐานเท่านั้น ไม่ว่าผู้ต้องหาจะเป็นพระหรือไม่

ส่วนจะมีผลต่อวัดพระธรรมกายหรือไม่ ต้องสอบถามไปยังกระทรวงมหาดไทย แต่ตามระเบียบแล้ว หากสละสมณเพศแล้ว จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการของมูลนิธิทันที อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ เตรียมออกหมายจับ พระธัมมชโย เพิ่มเติมอีกกว่า 10 คดี

 


“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จฯ เป็นองค์ประธานประชุมมหาเถรสมาคมแล้ว วาระ “สึกพระธัมมชโย” หรือไม่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. เฝ้ารับเสด็จ

โดยวาระการประชุมวันนี้ มีประเด็นที่หลายคนจับตามอง คือ การพิจารณาเอาผิดทางพระธรรมวินัย กับ พระไชยบูลย์ สุทธิผล หรือ พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย หรือไม่ หลังจากที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา กรณีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และคดีบุกรุกป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ขัดคำสั่ง คสช. ไม่ไปรายงานตัวตามหมายเรียก

ซึ่งมีรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องพฤติกรรมและการดำเนินคดีกับพระธัมมชโย ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม แล้วหรือไม่ และที่ประชุมหาเถรสมาคมจะมีมติชี้ขาด เรื่องการอาบัติปาราชิกหรือไม่ โดยหลังการประชุม พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม กับ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะแถลงผลการประชุมให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม คือเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่คล้ายคณะรัฐมนตรี โดยมี สมเด็จพระสังฆราช หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และพระราชาคณะ ซึ่ง สมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งไม่เกินสิบสองรูป เป็นกรรมการโดยการแต่งตั้ง