อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์แจง ครูแพทย์คราวเดียว 8 คน!! เป็นเรื่องปกติ

Home / ข่าวทั่วไป / อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์แจง ครูแพทย์คราวเดียว 8 คน!! เป็นเรื่องปกติ

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ แจงการลาออกของครูแพทย์คราวเดียว 8 คนเป็นเรื่องปกติ ยันไม่กระทบกับนักศึกษาแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เปิดแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงกรณีการลาออกของคณาจารย์ภายในสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยจนเป็นกระแสข่าวและถูกอ้างว่าสร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ของสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์

โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ ระบุว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้มีการลาออกเกิดขึ้นจริง แต่เป็นเรื่องปกติซึ่งได้พูดคุยกับคณาจารย์ 6 ใน 8 ท่านที่ลาออกไปนั้นเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัว และยืนยันว่าคณาจารย์ของแพทย์ยังมีเพียงพอ ในการเรียนการสอนจนถึงขณะนี้มีอยู่ 36 คน มีนักศึกษาแพทย์ 48 คน เป็นสัดส่วนของอาจารย์ต่อศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งคณาจารย์ที่ลาออกได้ใช้ทุนทุกท่าน ซึ่งยืนยันว่าเป็นเส้นทางของแพทย์ที่มีอิสระในการเลือกเส้นทางซึ่งไม่ส่งผลกระทบ

ศ.ดร.สมบัติ ยังระบุถึงกรณีการร้องเรียนผ่านสื่อนั้นคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งอ้างภูมิลำเนาของผู้ร้องว่าอยู่ใน จ.นนทบุรี แต่นักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยได้มีข้อตกลงในการผลิตแพทย์เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ในชนบท ซึ่งมีนักศึกษามาจาก 5 จังหวัด เท่านั้นคือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง จึงไม่สามารถรับนักศึกษาแพทย์จากนอกพื้นที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้ สำหรับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจะแล้วเสร็จและเปิดบริหารได้ในปี 2563 จะมีการจัดทำแผนรับแพทย์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการเป็นอาจารย์แพทย์ งานวิจัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกถึง 190 คน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางความเป็นเลิศทางการแพทย์ในภาคใต้ตอนบน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการทั้งผู้ป่วยและญาติมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี