เผยแบบ ‘พระโกศ’ พระบรมอัฐิทองคำลงยา 9 เหลี่ยม

Home / ข่าวทั่วไป / เผยแบบ ‘พระโกศ’ พระบรมอัฐิทองคำลงยา 9 เหลี่ยม

สำนักช่างสิบหมู่ เผยแบบพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งแรก สร้างพระโกศทองคำลงยาเก้าเหลี่ยม ประดับเพชรเจียระไนสีขาว 5,368 เม็ด

นายอำพล สัมมาวุฒธิ นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระโกศ พระบรมอัฐิ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมาหราชวังว่า คณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศ ได้เห็นชอบแบบพระโกศพระบรมอัฐิ และได้จัดสร้างหุ่นจำลองปูนปลาสเตอร์แล้ว โดยหุ่นงานช่างบุ จะนำหุ่นไปหล่อไฟเบอร์กลาส นำทองมารีดเป็นแผ่น เพื่อขึ้นหุ่นทองคำสลักลวดลาย อย่างพิถีพิถัน

สำหรับแบบของพระโกศ เป็นทองคำลงยา ทรง 9 เหลี่ยม สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม พระเมรุมาศ 9 ยอด มีลวดลายตามโบราณราชประเพณี แต่เพิ่มความพิเศษและสื่อความหมายถึง รัชกาลที่ 9 ส่วนฐานเป็นสิงห์ ประดับลายประจำยามก้ามปูพื้นลายลงยาสีแดง องค์พระโกศ เป็นลายบัวกลีบขนุน มีพระนามาภิไธย ย่อ ภปร. ประดับเพชร ฝาพระโกศ เป็นยอดทรงมงกุฎ

ส่วนยอดมี 2 แบบ คือ แบบพุ่มข้าวบิน ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับเพชร และ แบบสุวรรณฉัตร 9 ชั้น เป็นทองคำลงยาประดับเพชร นอกจากนี้ ยังมีพระโกศศิลา และฐานไม้กลึงแกะสลักลงรักปิดทอง รองรับยอดพระโกศ สำหรับถอดเปลี่ยนในงานพระราชพิธี

ขนาดของพระโกศทองคำลงยานั้น ส่วนฐานกว้าง 20 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร รัตนชาติที่ใช้ประดับพระโกศ เป็นเพชรเจียระไนสีขาว จำนวน 5,368 เม็ด ส่วนยาสีที่ใช้ตกแต่งพระโกศมี 3 สีประกอบด้วย สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ สีแดง สื่อถึงความเข้มแข็ง การหลอมรวมดวงใจคนในชาติ และสีเขียว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ ที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ