แอร์พอร์ตลิงก์ แจงปมแบตสำรองรถไฟฟ้า หลังถูกพาดพิง

Home / ข่าวทั่วไป / แอร์พอร์ตลิงก์ แจงปมแบตสำรองรถไฟฟ้า หลังถูกพาดพิง

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แจงกรณีการบริหารแบตเตอรี่สำรองขบวนรถไฟฟ้า หลังถูกพาดพิงแบตเตอรี่สำรองขบวนรถไฟฟ้า หลังเกิดเหตุการณ์รถไฟฟ้า City05 ขัดข้อง 13 มี.ค. ที่ผ่านมา

วันนี้(16 มี.ค.) นายวิสุทธิ์ จันมณี รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขอชี้แจงกรณีการบริหารจัดการแบตเตอรี่สำรองภายในขบวนรถไฟฟ้า หลังถูกพาดพิงทางสื่อโซเชียลมีเดียล ภายหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟฟ้า City05 ขัดข้องชั่วคราวบริเวณสถานีมักกะสัน และสถานีรามคำแหงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และซ่อมบำรุงแบตเตอรี่สำรองภายในขบวนรถไฟฟ้าตามแผนการปฏิบัติที่วางไว้

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ทำการซ่อมบำรุงตามคู่มือซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิตรถไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานสากลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบตเตอรี่สำรองเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว้ และเมื่อได้รับแบตเตอรี่สำรองมาทางฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เนื่องจากเป็นพัสดุที่มีมูลค่าเกิน 1,000,000 บาทการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่สำรองภายในขบวนรถไฟฟ้าได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่สำรองในขบวนรถไฟฟ้าตามขั้นตอนการปฏิบัติ

โดยวางแผนดำเนินการในทุกวันพฤหัสบดี โดยจำเป็นต้องเปลี่ยนทีละขบวนเนื่องจากต้องใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร และการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละขบวนต้องใช้เวลา 4 – 5 วัน เพื่อกระตุ้นให้เซลล์แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองในรถไฟฟ้า City01 , City02 และ Exprss03 ไปแล้ว ส่วนรถไฟฟ้า City05 ซึ่งเป็นขบวนที่เกิดขัดข้องนั้นอยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองตามขั้นตอนแผนการปฏิบัติ แต่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นก่อน

ทั้งนี้บริษัทฯได้ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองของขบวนรถไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติที่วางไว้ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองของรถไฟฟ้าCity05 วันที่ 15 มีนาคม 2560 และดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองของขบวนรถไฟที่เหลือต่อไปจนเสร็จสิ้นตามแผน พร้อมทั้งจัดหาแบตเตอรี่สำรองเพื่อนำไว้เป็นอะไหล่ 1 ชุด เรียบร้อยแล้ว