กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.พัทลุง ยื่น สนช.คัดค้านวาระ 5 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.พัทลุง ยื่น สนช.คัดค้านวาระ 5 ปี

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.พัทลุง ยื่นหนังสือผ่าน สนช. คัดค้านวาระ 5 ปี ขณะที่ชาวบ้านเห็นด้วยจะได้คนขยันทำงานเข้ามาดูแลประชาชน

ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 พร้อมคณะกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ขณะที่ นายประกอบ เมืองทัง อดีตกำนันคนดัง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน เรียกร้องให้ สนช. เร่งแก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้กับส่วนท้องถิ่นต่างๆโดยไม่เป็นธรรม เปิดโอกาสให้คนจนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ กระจายกำลังตำรวจไปยังท้องถิ่นชนบท และให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนั้น นายปรีดา มนตรี นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพัทลุงและเป็นตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอคัดค้านกำนันผู้ใหญ่บ้านวาระ 5 ปี ซึ่ง สนช.จะนำกลับไปประกอบการพิจารณาต่อไป ขณะที่ชาวบ้านระบุ ที่ผ่านมา หากมีการเลือกตั้งวาระ 5 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะจะได้คนขยันทำงานเข้ามาดูแลประชาชน และจะได้สร้างผลงาน

นอกจากนี้ นายพีระศักดิ์ ยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา จำนวน 600 ถุง อีกด้วย และยังมีคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดหนึ่ง ได้ลงพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน เพื่อตรวจเยี่ยมการขุดลอกผักตบชวาในทะเลน้อย หลังจากที่ถูกน้ำพัดพา ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเช่นกัน