โคราชเร่งนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน หลังได้รับอนุมัติงบจากรัฐ คาดเสร็จปี 64

Home / ข่าวทั่วไป / โคราชเร่งนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน หลังได้รับอนุมัติงบจากรัฐ คาดเสร็จปี 64

โคราชเร่งจัดระเบียบสายไฟฟ้า เตรียมความพร้อมนำลงใต้ดินทั้งเมือง หลังได้รับอนุมัติงบจากรัฐ คาดเสร็จปี 64

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา (กฟภ.) กล่าวถึงการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 หลังคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 11,668 ล้านบาท ให้ดำเนินการใน 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลนครหาดใหญ่, เมืองพัทยา และเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าหลังได้รับงบประมาณทางกฟภ. จ.นครราชสีมา ก็ได้เร่งดำเนินการตามแผนทันที ซึ่งในปี 2560 นี้ จะอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนสำรวจออกแบบ และดำเนินการจัดการประกวดราคาตามระเบียบให้แล้วเสร็จ

จากนั้น ในปี 2561 จะเริ่มดำเนินการตามแผนทั้งการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, การก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ทั้งเหนือดินและใต้ดิน, การก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน, การวางระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดินและงานรองรับระบบสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 คาดว่าจะรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา รวมถึงระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้นำสายไฟลงใต้ดินซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

สำหรับการแก้ปัญหาสายไฟฟ้า สายเคเบิลที่รกรุงรัง ขณะนี้กฟภ. ได้ดำเนินการตามแนวทางของ กสทช. และการจัดระเบียบสายสื่อสารเพิ่มเติม ด้วยวิธีการมัดรวบสาย เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสามารถติดตั้งสายสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากพบเห็นการละเมิดพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้สัญจรไปมา สามารถแจ้ง PEA Call Center 1129 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง