หนองคาย จัดพิธีสมโภชเศียรพระเจ้าข้าวเหนียว ที่อัญเชิญมาจาก เชียงราย

Home / ข่าวทั่วไป / หนองคาย จัดพิธีสมโภชเศียรพระเจ้าข้าวเหนียว ที่อัญเชิญมาจาก เชียงราย

เทศบาลเมืองหนองคาย จัดพิธีสมโภชต้อนรับเศียรพระพุทธมธุปายาส (พระเจ้าข้าวเหนียว) ที่อัญเชิญมาจาก จ.เชียงราย 

ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อหนองคาย นายกำภล  เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ นายวินชัย  ไวยพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวหนองคาย ได้ร่วมในพิธีสมโภชพระพุทธมธุปายาส  (พระเจ้าข้าวเหนียว)  ที่ได้อัญเชิญมาจาก อ.แม่สาย จ.เชียงรายมาประดิษฐานไว้ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้  สักการบูชา  ก่อนจะมีพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานไว้กับองค์ฐานพระพุทธรูป ที่อัญเชิญมาไหว้ก่อนหน้า เมื่อวันที่ 9 ม.ค.60 ที่ผ่านมา  ณ วัดบุญเรืองสุวรรณาราม (ธรรมยุติ) บ้านคำโป้งเป้ง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

สำหรับพระพุทธมธุปายาส (พระเจ้าข้าวเหนียว) นั้น ได้ทำการปั้นโดย นายสล่าองค์ แสนคำ หรืออาจารย์ “สล่าองค์” ชาว อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นช่างปั้นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือ องค์พระพุทธรูปองค์นี้สร้างเสร็จในระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน 26 วัน เมื่อสร้างเสร็จ ได้มีรัฐบาลพม่าขออัญเชิญไปประดิษฐานที่ประเทศพม่า แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ กระทั่งมีพุทธศาสนิกชนชาวหนองคายทราบข่าว จึงขออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดบุญเรืองสุวรรณาราม (ธ)

โดยองค์พระนั้นปั้นจากปูนผสมข้าวเหนียวหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 10 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงเมื่อครั้งพุทธกาล ที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นข้าวมื้อสุดท้าย ก่อนพระองค์ท่านจะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน