ป.ป.ส. สรุปขายทอดตลาดของกลางคดียาเสพติด

Home / ข่าวทั่วไป / ป.ป.ส. สรุปขายทอดตลาดของกลางคดียาเสพติด

ป.ป.ส.สรุปขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด รวม 133 รายการ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ขณะยกเลิกการขาย 13 รายการ และขายไม่ได้อีก 14 รายการ

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดงานขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดประเภทที่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษา ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง สามารถสรุปผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้งหมดได้ดังนี้

1. ประเภทยานพาหนะ จำนวน 77 รายการ ได้ยกเลิกการขายไปจำนวน 9 รายการ ขายไม่ได้ 13 รายการ และขายได้ 55 รายการ รวมเป็นเงิน 13,487,000 บาท

2. ประเภททองรูปพรรณ และเครื่องประดับ มีจำนวน 79 รายการ ขายไม่ได้ 1 รายการ และขายได้ทั้งหมด 78 รายการ รวมเป็นเงิน 6,809,900 บาท

สรุปทรัพย์สินที่ขายได้ทั้งหมดในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,296,900 บาท