แก้กฎหมายใหม่! มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มก. ถือว่าเมา

Home / ข่าวทั่วไป / แก้กฎหมายใหม่! มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มก. ถือว่าเมา

ครม.เห็นชอบแก้กฎหมายเมาแล้วขับ หากอายุไม่ถึง 20 ปี พบปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่า เมาสุรา

วานนี้ (28 มี.ค. 60) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในเรื่องเมาแล้วขับ การขับรถเร็วเกินกำหนด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยแก้ไขให้ผู้ขับขี่ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุราเช่นกัน ส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ยังคงใช้กฎข้อบังคับตามหลักเกณฑ์เดิม คือ ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะถือว่าเมาสุรา

ทั้งนี้ ที่ ประชุมครม. ยังมีมติอนุมัติในหลักการของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งทำให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชน ภายใน 72 ชั่วโมง จากนั้นจึงจะสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ประชาชนมีสิทธิรักษาพยาบาลอยู่
โดยหลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุข จะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปรับแก้เล็กน้อย ก่อนจะประกาศใช้ ซึ่งคาดว่าเริ่มตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้