เริ่มแล้ววันนี้ ฟรีค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์-วงแหวนรอบนอก สงกรานต์ 2560

Home / ข่าวทั่วไป / เริ่มแล้ววันนี้ ฟรีค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์-วงแหวนรอบนอก สงกรานต์ 2560

เริ่มแล้ววันนี้ งดเก็บค่าผ่านทางมอร์เตอร์เวย์-วงแหวนรอบนอก สงกรานต์ 2560 ก่อนจะสิ้นสุด 18 เม.ย. นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (11 เม.ย. 60) กรมทางหลวง ได้มีงดการเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ กทม.-พัทยา วงแหวนรอบนอก บางปะอิน –บางพลีแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ และทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น หลังจากที่ช่วงคืนที่ผ่านมา เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแผ่ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทางด่วน, มอร์เตอร์เวย์, ข่าวสดวันนี้. สงกรานต์ 2560, ข่าวสงกรานต์

โดยประกาศดังกล่าวได้มีข้อความระบุว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตามกฎกระทรวงกําหนด ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2558

และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม