ชาวควนขัน ร่วมชักพระเดือน 5 ประเพณีหนึ่งเดียวของ จ.ตรัง

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวควนขัน ร่วมชักพระเดือน 5 ประเพณีหนึ่งเดียวของ จ.ตรัง

เทศบาลนครตรัง ร่วมกับชุมชนควนขัน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 70 รูปและร่วมชักพระเดือน 5 ประเพณีเก่าแก่ หลงเหลือเพียงแห่งเดียวของจังหวัดตรัง หวังให้ลูกหลานได้เห็นถึงคุณค่าและสืบสานประเพณีอันเก่าของจังหวัดตรังให้อยู่สืบไป

เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (12 เม.ย. 60)  ที่วัดควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยสมาชิกเทศบาล เจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวควนขัน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 70 รูป โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ได้เป็นประธานสงฆ์ และได้แสดงพระธรรมเทศนา

จากนั้นชาวควนขันได้ร่วมสืบสานประเพณีชักพระวัดควนขัน ประจำปี 2560 หรือ งานชักพระเดือน 5 หนึ่งเดียวของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวพุทธในภาคใต้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ประเพณีชักพระ, ข่าวจังหวัดตรัง

ชาวบ้านชุมชนควนขัน และชุมชนใกล้เคียง กว่า 300 คนได้ร่วมกันชักเรือพระ เดือน 5 ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม จากวัดควนขัน ไปยังบริเวณสามแยกทางเข้าชุมชนควนขัน บนถนนสายตรัง-พัทลุง เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาได้เข้าร่วมกันสักการบูชาเรือพระ หลังจากนั้นชาวบ้านก็พร้อมใจกันลากเรือพระกลับมายังวัดควนขันอีกครั้ง ถือเป็นประเพณีชักพระเดือน 5 ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตรัง

สำหรับความเป็นมาของประเพณีชักพระวัด เมื่อครั้งอดีตนั้น จะมีคณะพุทธบริษัทจากวัดต่างๆ ในจังหวัดตรัง รวมทั้งประเพณีชักพระวัดควนขัน ร่วมกันชักลากเรือพระไปประดิษฐานไว้กลางทุ่งนา จากนั้น ก็จะทำการแย่งพระ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการ ชักเย่อ เพื่อนำพระที่ได้ไปประดิษฐานไว้ที่วัดในหมู่บ้านของตน พร้อมบุษบกและเรือพระ ในปีถัดไป กลุ่มที่ชนะก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ถือปฏิบัติหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป นับเป็นประเพณีที่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมด้านความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกสู่ชนรุ่นหลัง

ประเพณีชักพระ, ข่าวจังหวัดตรัง

ประเพณีชักพระในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวตรัง ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นอย่างชัดเจน ในอดีต มีการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้า ในวัดต่างๆ เช่น วัดโพธาราม วัดสาลิการาม วัดหัวเขา วัดรัตนาภิมุขหรือวัดปากเหมือง เป็นต้น แม้ว่าในยุคหนึ่ง ประเพณีชักพระดังกล่าวค่อยๆ หายไปจนเหลือเพียงแห่งเดียวที่วัดควนขัน ที่ยังคงมีการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงทุกวันนี้

ประเพณีชักพระ, ข่าวจังหวัดตรัง
ประเพณีชักพระ, ข่าวจังหวัดตรัง
ประเพณีชักพระ, ข่าวจังหวัดตรัง
ประเพณีชักพระ, ข่าวจังหวัดตรัง
ประเพณีชักพระ, ข่าวจังหวัดตรัง