เปิดตัวภาพประวัติศาสตร์ พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 ใหญ่ที่สุดในโลก

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดตัวภาพประวัติศาสตร์ พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 ใหญ่ที่สุดในโลก

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชนร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำโดย คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ พร้อมศิลปิน Street Art ได้แก่ Mue Bon.Kanaet กิตตินนโท, TK31, ABI เปิดตัวภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โดยใช้เทคนิค Wheat Pasting หรือ Put Up หนึ่งในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ซึ่งมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ-ดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย


ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีขนาด 34*25 เมตร หรือขนาด 850 ตารางเมตร สูงราวตึกแถว 12 ชั้น ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Wheat Pasting หรือ Put Up คือการแปะโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ซึ่งเป็นเทคนิคที่ศิลปิน Street Art นิยมใช้โดยใช้เวลาในการดำเนินงานทั้งหมด 17 วัน คือในช่วงการลงสี 5 วัน (ระหว่างวันที่ 16 -20 มีนาคม 2560)

โดยตัวแทนนักศึกษาจาก 5 สถาบัน กว่า 200 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระยะเวลาในการติดตั้งงาน 12 วัน (ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2560) โดย 5 ศิลปิน Street Art ได้แก่ Mue Bon.Kanaet กิตตินนโท, TK31, ABI