‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงอำนวยพร วันปีใหม่ไทย

Home / ข่าวทั่วไป / ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงอำนวยพร วันปีใหม่ไทย

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย 

วันนี้(14 เม.ย.)  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย

ด้วยอำนาจแห่งกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ทำตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญไปแล้วแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ดีขอน้อมกุศลแห่งความดีที่ได้กระทำมาแล้วอำนวยพรให้เป็นพรปีใหม่แบบไทยๆ โบราณของเราแด่ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขกายสบายใจ ที่ท่านทั้งหลายประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์ตามประสงค์ทุกประการ