สรุป 3 วันอันตราย สงกรานต์ตาย167 เจ็บ1,795 เหตุหลักเมาแล้วขับ

Home / ข่าวทั่วไป / สรุป 3 วันอันตราย สงกรานต์ตาย167 เจ็บ1,795 เหตุหลักเมาแล้วขับ

ศปถ. แถลงตัวเลขเฝ้าระวังอุบัติเหตุสงกรานต์วันที่ 3 ยอดรวมเกิดเหตุ 1,743 ครั้ง เสียชีวิต 167 ราย บาดเจ็บ 1,795 คน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 748 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 79 ราย ผู้บาดเจ็บ 752 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เชียงใหม่ และอุดรธานี จำนวน 33 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ สกลนคร และ กรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 5 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด เชียงใหม่ จำนวน 37 คน

ขณะที่ยอดอุบัติเหตุรวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน 2560 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 1,743 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 167 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,795 คน จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุดคือเชียงใหม่ 83 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือนครราชสีมา จำนวน 9 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ เชียงใหม่จำนวน 86 คน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือการเมาแล้วขับ ร้อยละ 48.80 รองลงมาการขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 27.54

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า แม้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน โดยรวมจะลดลง แต่ความตั้งใจของรัฐบาลคิดว่าทุกชีวิตมีคุณค่า จึงไม่ได้เน้นการเปรียบเทียบสถิติแต่ต้องเน้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยของคนไทย โดยโครงการเซฟตี้ไทยแลนด์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำอย่างไร ไม่ใช่แค่รณรงค์เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นแต่สิ่งที่สามารถทำได้คือ ขอความร่วมมือร่วมกันศึกษาจากสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 5 ปี ว่าสาเหตุหลักที่เกิดขึ้น เกิดจากอะไรซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นร้อยละ 80 มาจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ โดยผู้ขับขี่จะต้องสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย เชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้โดยรัฐบาลต้องการให้เกิดการกระทำอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ได้รณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ซึ่งคนจะนิยมเข้าถึงกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีมากขึ้นแต่ยังมีการเฉลิมฉลองโดยสิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเองหากเมาต้องไม่ขับรถ รวมถึงคนไทยต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยการดูแลพร้อมให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวด้วย

ทั้งนี้ แม้ตัวเลขสถิติการสูญเสียจะลดลง แต่นายกรัฐมนตรีไม่อยากให้เน้นเพียงแค่สถิติ แต่ต้องหาวิธีไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต โดยศึกษาสาเหตุย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน