สงกรานต์วันที่ 4 สรุปยอดเสียชีวิต 226 ราย บาดเจ็บ 2,457 คน ชี้ สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

Home / ข่าวทั่วไป / สงกรานต์วันที่ 4 สรุปยอดเสียชีวิต 226 ราย บาดเจ็บ 2,457 คน ชี้ สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

ศปถ. แถลงตัวเลขเฝ้าระวังอุบัติเหตุสงกรานต์วันที่ 4 ยอดรวมเกิดเหตุ 2,385 ครั้ง เสียชีวิต 226 ราย บาดเจ็บ 2,457 คน สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน วันที่ 14 เมษายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ 642 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 57 ราย บาดเจ็บ 664 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 44.08 รองลงมาเป็น ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 27.41

ขณะที่ การสรุปอุบัติเหตุบนถนน สะสม 4 วันตั้งแต่ วันที่ 11 จนถึงวันที่ 14 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 2,385 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 226 ราย บาดเจ็บ 2,457 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสะสมคือ จังหวัดอุดรธานี 32 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 13 ราย สำหรับจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดสะสมคือ จังหวัดเชียงใหม่ คือ จังหวัดเชียงใหม่ 119 คน

โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นการเมาแล้วขับ และ ขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนตร์, รถกระบะ, และรถยนตร์ ตามลำดับ