สรุป 5 วันสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 2,985 ครั้ง ตาย 283 ศพ เจ็บ 3,087 ราย

Home / ข่าวทั่วไป / สรุป 5 วันสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 2,985 ครั้ง ตาย 283 ศพ เจ็บ 3,087 ราย

ศปถ. สรุป 5 วันสงกรานต์อุบัติเหตุ 2,985 ครั้ง ตาย 283 ศพ เจ็บ 3,087 ราย สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับ รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้สรุปสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน วันที่ 15 เมษายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ 600 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 53 ราย บาดเจ็บ 634 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 44.83 รองลงมาเป็น ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 24.83

ขณะที่ การสรุปอุบัติเหตุบนถนน สะสม 4 วันตั้งแต่ วันที่ 11 จนถึงวันที่ 15 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 2,985 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 283 ราย บาดเจ็บ 3,087 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสะสมคือ จังหวัดเชียงใหม่ 140 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 17 ราย สำหรับจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดสะสมคือ จังหวัดเชียงใหม่ 145 คน โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นการเมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์, รถกระบะ, และรถยนต์ ตามลำดับ