อานิสงส์พายุฤดูร้อน เขื่อนลำแชะ น้ำเพิ่มขึ้น 32%

Home / ข่าวทั่วไป / อานิสงส์พายุฤดูร้อน เขื่อนลำแชะ น้ำเพิ่มขึ้น 32%

อานิสงส์พายุฤดูร้อน ส่งผลดีต่อเขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา มีน้ำเพิ่ม 32% ไม่ต้องรับภาระหนักช่วงฤดูแล้ง

หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างเนื่องในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำภายในลำน้ำต่างๆ ในพื้นที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ติดกับลำน้ำสามารถดึงน้ำภายในลำน้ำไปใช้เพื่อการผลิตประปาได้อย่างสะดวกและไม่ขาดแคลน ทำให้เขื่อนลำแชะ ซึ่งเป็นเขื่อนต้นน้ำตั้งอยู่ใน ต.โคกกระชาย  ไม่ต้องรับภาระหนักต่อการบริหารจัดการน้ำในห้วงฤดูแล้งปีนี้  และมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอไว้ให้ชาวนาได้เตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลเพาะปลูกหน้าอย่างแน่นอน

นายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน – ลำแชะ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนว่า ปัจจุบัน เขื่อนลำแชะมีปริมาณน้ำดิบอยู่ที่ 88 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุ  แต่ก็ถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา หากเทียบกับช่วงเดียวกันนี้

ทั้งนี้เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนและมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขื่อนไม่จำเป็นต้องส่งน้ำให้กับระบบประปาทั้งในระดับประปาภูมิภาคและประปาชุมชน เนื่องจากสามารถดึงน้ำภายในลำน้ำที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องไปใช้ได้โดยสะดวก แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องไปอีก จนกว่าฤดูฝนจะมาถึง แต่มั่นใจว่าด้วยปริมาณน้ำที่มีอยู่จะเพียงพอไว้สำรองให้ประชาชนได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน รวมถึงน่าจะมีน้ำไว้ให้เริ่มเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปีก่อนช่วงฤดูฝนจะมาถึงด้วย