สะดุ้งทั้งวัด!!! หลวงพี่สวดมนต์ บทนักขัตตะยักข์ ไล่ภูตผีปีศาจ

Home / ข่าวทั่วไป / สะดุ้งทั้งวัด!!! หลวงพี่สวดมนต์ บทนักขัตตะยักข์ ไล่ภูตผีปีศาจ

สะดุ้งตกใจทั้งวัด!!!” หลวงพี่สวดมนต์คะคอกเสียงดังผ่านไมโครโฟน ทำชาวบ้านตกใจแทบตกเก้าอี้ส่วนเด็กเล็กร้องให้จ้า!!! ชี้สวดบท” “นักขัตตะยักข์”ไล่ภูตผีปีศาจ ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบ

วันที่ 30 เม.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายว่า การประกอบพิธีทางศาสนาภายในศาลการเปรียญวัดคงราเลียบ วันละ 3 รอบประกอบด้วยรอบเช้า เที่ยงและรอบ แต่ละรอบพระภิกษุสงค์จากวัดต่างๆ จะสวดบทคาถาหรือบทสวดมนต์ของการจัดพิธีมงคลตามลำดับ แต่ที่น่าสนใจคือพระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมสวดมนต์ในงานมงคลพิธีวัดคงคาเลียบในครั้งนี้ต่างสวดมนต์ด้วยท่วงทำนองที่เร่งเร้าต่อเนื่องแทบหายใจไม่ทัน ท่ามกลางความสนใจของพุทธบริษัทที่ร่วมในพิธีต่างนั่งจ้องมองดูท่วงท่าลีลาการสวดมนต์ของพระภิกษุสงฆ์แทบไม่กระพริบตา

บทสวดไล่ผี, ข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช, บทสวดมนต์

จนกระทั้งถึงบทสวดหลังสุดคือ “บทนักขัตตะยักข์” พระภิกษุสงฆ์รูปที่ 2 ซึ่งภาษาปักษ์ใต้เรียกว่า “องค์รองคอ”จะตะแบงเสียงลักษณะเหมือนการตะคอกหรือตวาดใส่ไมโครโฟนทำให้เสียงตะคอกดังกล่าวดังลั่นไปทั่งบริเวณวัด ทำให้ผู้ที่ไม่รู้และนั่งฟังบทสวดเพลิน ๆ ถึงกับสะดุ้งตกใจแทบตกเก้าอี้

ในขณะที่เด็กเล็ก ๆ ที่มากับพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งที่อยู่ในศาลาการเปรียญและมณฑลพิธีด้านนอกร้องให้จ้าเพราะตกใจกลัวสุดขีดก็มี ทำให้ผู้ที่ร่วมในพิธีจับกลุ่มวิพากวิจารณ์และสงสัยในท่วงท่าลีลาการสวดมนต์และการตะคอกหรือตะแบงเปล่งเสียงของพระภิกษุรูปดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และสงสัยว่าเป็นการด้วยสวดมนต์ด้วยท่วงท่านำนองและน้ำเสียงดังกล่าวถูกต้องตามหลักปฏิบัติทั่ว ๆ ไปหรือไม่

สำหรับบทสวดที่เห็นในวัดคงคาเลียบเป็นบทสวดมนต์ มนตราแห่งความเป็นมงคล ตอนที่ 22 คาถา ปริตตานุภาวคาถา “นักขัตตยักข์” มนตราป้องกันบาปเคราะห์ อันเกิดจากอำนาจแห่งดาวนักกษัตรหรือเรียกว่า”บทสวดนักขัตตยักข์” เป็นคาถาแสดงอานุภาพแห่งพระปริตรว่าสามารถป้องกันบาปเคราะห์ อันเกิดจากอำนาจแห่งดาวนักกษัตร เหล่ายักษ์ และภูตผีทั้งหลาย ใช้เป็นบทสวดต่อท้ายในกรณีที่มีการเจริญพุทธมนต์ใหญ่ หากเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะจบลงที่บทภะวะตุสัพ โดยพระที่ร่วมสวดในแต่ละพิธีอาจจะกำหนดให้ 1-2 รูปตะคอกหรือตะแบงเสียงดังขึ้นมาในช่วงถึง

คำว่า “นักขัตตะยักข์” 3 จบ ซึ่งบทสวดบทนี้ความว่า
“นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ”

ส่วนคำแปลบทสวด “นักขัตตะยักข์” มีดังนี้….พระปริตรสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่ง ฤกษ์ยาม ยักษ์ และภูตผีปีศาจทั้งหลายได้ ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบ จงกำจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศหายไป ….พระปริตรสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่ง ฤกษ์ยาม ยักษ์ และภูตผีปีศาจทั้งหลายได้ ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบ

จงกำจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศหายไป …..พระปริตรสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่ง ฤกษ์ยาม ยักษ์ และภูตผีปีศาจทั้งหลายได้ ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบ จงกำจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศหายไป ฯ