รองนายกฯ เปิดงานสัมมนาความร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ฮ่องกง-เซี่ยงไฮ้

Home / ข่าวทั่วไป / รองนายกฯ เปิดงานสัมมนาความร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ฮ่องกง-เซี่ยงไฮ้

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโครงการความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย – ฮ่องกง – เซี่ยงไฮ้

เวลา 8.30 น. วันนี้ (8 พ.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโครงการความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย – ฮ่องกง – เซี่ยงไฮ้ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง Thailand – Hong Kong – Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ระหว่างไทย – ฮ่องกง – เซี่ยงไฮ้” ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road)

โดย รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในช่วงปาฐกถาว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญนักธุรกิจทั้ง 2 ฝ่าย เข้าร่วมรับฟังนโยบายกว่า 300 ราย เพื่อเตรียมใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางของไทยในอาเซียน ผ่านโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) และ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

และจากการเดินทางเยือนฮ่องกง เพื่อหารือกับผู้บริหารภาครัฐ และนักธุรกิจ ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของฮ่องกงในฐานะที่เป็นฮับหรือศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างจีน – อาเซียน และยังถือเป็นประตูการค้า การลงทุนที่สำคัญ ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังมณฑลต่างๆ ของประเทศจีนโดยรอบ ซึ่งฮ่องกงจะมีบทบาทมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา ฮ่องกงมีการนำเข้าสินค้าจากไทย ราว 4 แสนล้านบาท และ มีมูลค่าการลงทุนในไทย กว่า 2 หมื่นล้านบาท และในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ฮ่องกงเข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ตนได้เล่าถึงสถานการณ์ของประเทศไทยให้ผู้นำทั้ง 2 รับฟังว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งตนได้เล่าให้ฟังถึงแนวทาวการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยในด้านแนวคิดในการสร้างดุลยภาพแห่งการเติบโต

ทั้งจากการพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอกประเทศ และการพยายามสร้างความเติบโตจากภายใน โดยแนวความคิดในการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพยายามยกระดับมูลค่าของผลผลิต และสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างเป้าหมายอุตสาหกรรมแห่งใหม่ อาทิ ยานยนต์แห่งอนาคต ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น