ภาพพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560

Home / ข่าวทั่วไป, ภาพข่าว / ภาพพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560

ประมวลภาพ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560 

ภาพบรรยากาศพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2560 ที่บริเวณ ท้องสนามหลวง โดยในปีนี้ พระโคเสี่ยงทายปีนี้ กินข้าว,ข้าวโพด, และหญ้า คำทำนายธัญญาหารสมบูรณ์ดี-เสี่ยงผ้า 5 คืบน้ำพอดี (อ่านข่าว :12 พ.ค. วันพืชมงคล คำทำนายพระโคกินอะไรในพิธีเสี่ยงทาย?)

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล