ฟอกเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น อนันต์ อัศวโภคิน

DSI ออกหมายเรียก ‘อนันต์ อัศวโภคิน’ รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงิน

Home / ข่าวทั่วไป / DSI ออกหมายเรียก ‘อนันต์ อัศวโภคิน’ รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ออกหมายเรียก “อนันต์ อัศวโภคิน” รับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้สอบสวนดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ความเสียหายรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท เป็นคดีพิเศษ และนำไปสู่การสอบสวนขยายผลถึงขบวนการฉ้อโกงประชาชน รับของโจร และความผิดฐานฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดในเรื่องดังกล่าวจำนวนหลายคดี

ล่าสุด คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังพบหลักฐานสำคัญว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ได้ทำหนังสือฉบับ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 อันเป็นวันเดียวกันกับวันที่ไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินฯ แสดงเจตนาถวายที่ดินโฉนดเลขที่ 31344 เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 56.2 ตารางวาตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของบริษัทเอ็มโฮมฯ ให้กับ พระธัมมชโย

โดย นายศุภชัย จะเป็นผู้จัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและถวายให้พระธัมมชโย โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนาม นายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่ง พระธัมมชโย มอบหมายให้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน โดยมีแต่ลายมือชื่อของผู้อื่นในเอกสาร แต่นายศุภชัย ไม่ได้ลงชื่อและไม่มีการดำเนินการตามหนังสือฉบับดังกล่าว โดยเป็นการดำเนินการผ่านการขายให้ นายอนันต์ แทน

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาเห็นว่า มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าอาจเป็นความผิดฐาน “สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” ตามมาตรา 5 , มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงแยกการสอบสวนเป็นอีกคดีหนึ่ง ตามคดีพิเศษที่ 10/2560 และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการได้มีมติร่วมกันให้เรียกตัว นายอนันต์ อัศวโภคิน มารับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป