ชายแดนใต้ พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส มอบทุน วัดพระธรรมกาย

ศิษย์วัดพระธรรมกาย ทำบุญตักบาตรพร้อมมอบทุนครู 4 จังหวัดชายแดนใต้

Home / ข่าวทั่วไป / ศิษย์วัดพระธรรมกาย ทำบุญตักบาตรพร้อมมอบทุนครู 4 จังหวัดชายแดนใต้

ศิษย์ ‘ธรรมกาย’ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 300 รูป พร้อมมอบทุนช่วยเหลือครูในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาชนและคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 300 รูป มารับบาตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยภายในพิธีมีการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 91 จำนวน 487 กองทุน

ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ปีที่ 13 ครั้งที่ 126 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัดพระธรรมกาย และคณะศิษย์วัดพระธรรมกายได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ที่ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.เมือง จ.ปัตตานี ปีนี้เป็นปีที่ 13 ครั้งที่ 126 แล้ว รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 260 ล้านบาท และช่วยเหลือต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ด้านกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ในปีนี้เป็นปีที่ 10 ครั้งที่ 91 รวมแล้ว 30,000 กว่ากองทุน เป็นเงิน 60 กว่าล้านบาท