จุฬาราชมนตรี เดือนรอมฎอน

จุฬาราชมนตรี ประกาศให้ 27 พ.ค. 60 เริ่มเดือนรอมฎอน

Home / ข่าวทั่วไป / จุฬาราชมนตรี ประกาศให้ 27 พ.ค. 60 เริ่มเดือนรอมฎอน

จุฬาราชมนตรี ประกาศวันที่ 1 ของ ‘เดือนรอมฎอน’ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560 หลังมีคนเห็นดวงจันทร์

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การประกาศผลการดูดวงจันทร์เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์ จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

“เดือนรอมฎอน” นั้น เป็นเดือนที่ทรงความประเสริฐเหนือเดือนอื่นๆ ตรงที่ศาสนกิจสำคัญ ได้แก่ การถือศีลอดถูกกำหนดให้มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแล้วต้องปฏิบัติกันในเดือนนี้ อีกทั้งเป็นเดือนที่องค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานอัลกุรอานมาเพื่อเป็นแนวทางแก่มวลมนุษยชาติอีกด้วย ความประเสริฐตรงนี้จึงทำให้รอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทุกคนพึงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความสำเร็จทั้งในภพนี้และปรภพ โดยไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่าเหล่านี้ล่วงผ่านไปโดยเด็ดขาด การไตร่ตรองและการปฏิบัติอันจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ตนเอง