การถือศีลอด ชาวมุสลิม มัสยิดฮารูณ บางรัก เดือนรอมฎอน

วันแรกของเดือนรอมฎอน การถือศีลอดของชาวมุสลิม

Home / ข่าวทั่วไป / วันแรกของเดือนรอมฎอน การถือศีลอดของชาวมุสลิม

“วันแรกของเดือนรอมฎอน การถือศีลอดของชาวมุสลิม” ที่ มัสยิดฮารูณ บางรัก

วันนี้ (27 พ.ค. 60) ถือเป็นวันแรกของการถือศีลอดของชาวมุสลิม และการถือศีลอดนี้เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติห้าประการตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งพี่น้องมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติ โดยวันนี้ที่มัสยิดฮารูณ บรรยากาศการละศีลอดเป็นไปอย่างคึกคัก พี่น้องมุสลิมชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกันละศีลอด ซึ่งทุกๆ ปีมัสยิดแห่งนี้จะมีการเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ถือศีลอด โดยการเลี้ยงอาหารผู้ถือศีลอดถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เสมือนคนที่ถือศีลอด

โดยมัสยิดฮารูณ (Haroon Mosque) สร้างขึ้นโดย โต๊ะฮารูณ บาฟาเดน ชาวเมืองปนเจอะนะ ประทศอินโดนีเซีย ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ณ บริเวณ หมู่บ้านต้นสำโรง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในอำเภอบางรักตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 3 ประมาณปีพ.ศ. 2371 ได้สร้างมัสยิดขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมในหมู่บ้าน เป็นเรือนไม้สักยกพื้นชั้นเดียว ท่านเป็นอิหม้ามคนแรกของมัสยิด เมื่อท่านถึงแก่กรรม หะยีมูฮำหมัด ยูซุป (ต่วนโส) ผู้เป็นบุตรชายของท่านได้ทำหน้าที่อิหม่ามแทน ในเวลาต่อมา มัสยิดเรือนไม้ชำรุดทรุดโทรมลง จึงได้รื้อมัสยิดหลังเดิมออก และก่อสร้างใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนดังที่เห็นในปัจจุบัน ส่วนที่เป็นไม้ของเดิมก็นำมาประกอบ เช่น ใช้ทำเป็นไม้พื้นและเป็นเสากลม โดยใช้เงินส่วนตัวของท่านเอง อักษรภาษาอาหรับต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านบนภายในมัสยิด เป็นฝีมือแกะสลักและฉลุของ หะยีสะอิ๊ด ซึ่งเป็นชาวเมืองปนเจอะนะ ประเทศอินโดนีเซีย เช่นเดียวกับโต๊ะฮารูณ บาฟาเดน

ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2490 ได้มีการประกาศใช้ พรบ.มัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ให้บรรดามัสยิดต่างๆ จดทะเบียนตามกฎหมาย จึงน้ำมัสยิดไปจดทะเบียนในนาม มัสยิดม่วงแค และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น มัสยิดฮารูณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู โต๊ะฮารูณ บาฟาเดน ผู้ก่อตั้งมัสยิดแห่งนี้