ร่วมบริจาคและขอรับเข็ม ‘วันอานันทมหิดล’ ได้ตั้งแต่ มิ.ย. – ส.ค. นี้

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์ / ร่วมบริจาคและขอรับเข็ม ‘วันอานันทมหิดล’ ได้ตั้งแต่ มิ.ย. – ส.ค. นี้

สองพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รักและเป็นพลังแห่งแผ่นดิน

“วันอานันทมหิดล ๒๕๖๐” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สมัยที่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับพระอนุชา หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพของทั้งสองพระองค์จะเป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยจดจำตราบนานเท่านาน “อานันทมหิดล แปลว่า ผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน”

“แพทย์จุฬาฯ” ถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชปรารภ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการก่อตั้ง ที่ผ่านมา แพทย์จุฬาฯ ทุกรุ่นต่างสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยคุณธรรมเสมอมา ตามคำขวัญที่ว่า วิชาการก้าวหน้า แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล คุณธรรมคือหัวใจ คู่กาชาดไทยสู่สากล

“วันอานันทมหิดล”  ตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายน ซึ่งเป็น “วันคล้ายวันสวรรคต” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ พระราชทานกำเนิด “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จึงนับเป็นวันที่สำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทย

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ และ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมใจกันจัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล” และ “นิสิตแพทย์” ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทำคลิปวิดีโอ ภายใต้ชื่อคลิปที่ว่า “น้ำใจ…สร้างกุศล” โดยจัดทำขึ้นมาจากเรื่องจริง เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูคุณสืบไป

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถร่วมใจ “บริจาค” และ “ขอรับ” เข็มวันอานันทมหิดล ๒๕๖๐ ใน ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม โดยสามารถร่วมสมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ที่ชื่อบัญชีวันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕-๕๐๘๒๓๑- ๔