ซื้อขายตำแหน่ง ผบ.ตร. วิทยา แก้วภราดัย เด้งผบช.ภ.8 แกนนำกปปส.

ผบ.ตร. สั่งเด้ง ผบช.ภ.8 หลังอดีตแกนนำ กปปส. ร้องมีซื้อขายตำแหน่ง

Home / ข่าวทั่วไป / ผบ.ตร. สั่งเด้ง ผบช.ภ.8 หลังอดีตแกนนำ กปปส. ร้องมีซื้อขายตำแหน่ง

ผบ.ตร. สั่งเด้ง ผบช.ภ.8 เข้า ศปก.ตร. หลัง “วิทยา แก้วภราดัย” อดีตแกนนำ กปปส. ร้องมีซื้อขายตำแหน่ง สว.-รอง ผบก. ในสังกัด

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่ง สำนักงานนตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 287/2560 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ระบุ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ 8 (1)แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าด้วยการสั่งการให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงให้ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และมีคำสั่งที่ 288/2560 ให้ พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 อีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้าน พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล หรือ สกพ.ได้มีบันทึกข้อความด่วนที่สุดเลขที่ 009.232/4328 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏฺบัติหน้าที่ ศปก.ตร. โดยเรียน จตร.(หน.จต.) เนื่องด้วยคำสั่งที่ 287/2560 ให้ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏฺบัติหน้าที่ ตามที่ ผบ.ตร. มอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และ ตร. มีบันทึกลงวันที่ 12 มิ.ย. 60 มอบหมายให้ท่าน ดำเนินการตรวจข้อเท็จจริง

กรณี สื่อมวลชนได้เสนอข่าวสารต่อสาธารณชน กรณี นายวิทยา แก้วภราดัย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. และอดีตแกนนำ กปปส. อ้างว่ามีการสื่อสารตำแหน่งระดับ สว.ถึง รอง ผบก.ในสังกัด ภ.8 โดยให้รายงานผลไปยัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เปิดเผย ว่ายังปฎิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศแต่ทราบคำสั่งที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งให้ตนเองไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. แล้ว และเตรียมจะเดินทางกลับวันพรุ่งนี้ (13 มิ.ย.) เพื่อเข้ารายงานตัวที่ ศปก.ตร.ตามคำสั่งดังกล่าว โดยส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดจาก ผบ.ตร. โดยตรง