ข่าวจังหวัดตรัง ชาวสวนยาง นายกฯ ราคายางพารา เดือดร้อน

ชาวสวนยาง ร้องนายกฯ ขึ้นราคา หลังขาดรายได้เลี้ยงชีพ

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวสวนยาง ร้องนายกฯ ขึ้นราคา หลังขาดรายได้เลี้ยงชีพ

ชาวสวนเรียกร้องราคายางที่ กก.ละ 60 บาท เพื่อทำให้ชาวสวนยางอยู่ได้ และเป็นการช่วยเหลือแบบทั่วถึงทุกครัวเรือน

วันที่
13 มิถุนายน 2560 “นายธนลิตร สังขโชติ” อายุ 46 ปี (เกษตรกรชาวสวนยางพาราและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต) กลุ่มเกษตรกรผู้ทำสวนควนเมา สถาบันเกษตรกรนิติบุคคล ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง กล่าวว่า “จากสถานการณ์ราคายางพารายังตกต่ำ

โดยที่เกษตรกรชาวสวนยางและตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศออกมาเคลื่อนไหวยื่นหนังสือเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี  ให้ช่วยเร่งแก้ปัญหาไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ราคายางก็ยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะจุดรับซื้อตามตำบล หมู่บ้านต่างๆ ที่ชาวสวนยางนำน้ำยางไปขาย เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวในแต่ละวัน เหลือราคากิโลกรัมละ 43 – 45 บาท


ส่วนจุดรับซื้อของสถาบันเกษตรกร กยท.และจุดรับซื้อของสถาบันเกษตรกรนิติบุคคลจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าประมาณ
47 – 50 บาทต่อ กก. ช่วยช่วยพยุงราคายางช่วยเหลือสมาชิก แต่ราคาดังกล่าวก็ยังต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ทำให้ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก


ทั้งนี้ ชาวสวนยางจังหวัดตรัง “จึงวอนขอให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการแทรกแซงราคาให้ราคาน้ำยางสดไปอยู่ที่กก.ละ
60 บาท ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางพออยู่ได้ และเป็นการช่วยเหลือที่แบบทั่วถึงทุกครัวเรือน  เพราะมาตรการอื่นๆที่รัฐบาลเตรียมจะช่วยเหลือ เช่น ขยายเวลาการชำระเงินกู้ให้ ธกส.และมาตรการช่วยเหลือชาวสวนที่ตกค้างประมาณ 11,460 ครัวเรือน ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เฉพาะคน เท่านั้น จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องปรับราคายางมากกว่า เพราะทุกคนต้องได้รับความช่วยเหลือที่เท่าเทียมกัน”


สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ทำสวนควนเมา สถาบันเกษตรกรนิติบุคคล ได้ปรับวิธีคิด ด้วยการรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก แล้วนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นแล้วนำยางแผ่นไปทำยางอัดก้อน หาตลาดเร่งระบายสินค้าออกด้วยตัวเอง เพื่อลดปัญหาการขาดทุนก่อนในเบื้องต้น