ปปง. วัดพระธรรมกาย อาคารบุญรักษา

ปปง.อายัดอาคารบุญรักษาของวัดพระธรรมกาย

Home / ข่าวทั่วไป / ปปง.อายัดอาคารบุญรักษาของวัดพระธรรมกาย

ปปง. มีมติอายัดอาคารบุญรักษา ของวัดพระธรรมกาย และที่ดินของ นายอนันต์ อัศวโภคิน หลังได้ตรวจสอบพบ ทรัพย์สิน โยงทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

 
สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. มีมติอายัดอาคารบุญรักษา ของวัดพระธรรมกาย และที่ดินใกล้เคียง ซึ่งมี นายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นเจ้าของ เนื่องจากได้รับการประสานงาน จากกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาในคดี ยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  ซึ่งนายศุภชัย ได้นำไปลงทุนซื้อที่ดินและหุ้นของบริษัท บริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด เมื่อปี 2552

ต่อมา บริษัทดังกล่าวได้ทำสัญญาขายที่ดินให้กับนายอนันต์ จากนั้นนายอนันต์ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ในราคา 492,350,250 บาท และนำเงินไปใช้หนี้ให้แก่บริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด และหนี้อื่นบางส่วน ก่อนจะนำเงินไปบริจาคให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อนำไปสร้างอาคารบุญรักษา ทำให้อาคารดังกล่าวถูกปลูกสร้างโดยใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่เปลี่ยนสภาพมาหลายครั้ง

จึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ปปง. จึงมีมติอายัดทรัพย์สินดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นจำนวน 2 รายการ คือ อาคารบุญรักษา อาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น พื้นที่อาคาร 15,634 ตารางเมตร อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นที่ 297 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101461 และโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 อำเภอคลองหลวง