Admission60 Top Admission คะแนน Top แอดมิชชั่น แอดมิชชั่น60

เผย ! โฉมหน้า 7 Top Admission 60′ “คะแนนสูงสุดของประเทศ”

Home / ข่าวทั่วไป / เผย ! โฉมหน้า 7 Top Admission 60′ “คะแนนสูงสุดของประเทศ”

เผยโฉมหน้า 7 เด็กเก่ง มีผลคะแนนแอดมิชชั่น ประจำปี 2560 สูงสุดของประเทศ 

หลังจากที่วานนี้  (15 มิ.ย. 60)  เป็นวันที่สามาคมอธิการบดีแห่งประเทสไทยได้มีการแถลงข่าวถึงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางหรือแอดมิชชัน (Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 ทำให้พบว่ามีเด็กนักเรียนของไทยจำนวน 7 คน ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดของประเทศ จากทั่วทุกสารทิศ

 

โดยอันดับ 1 ได้แก่ นายครองพิภพ วิรัตินันท์ หรือ เก๊ต นักเรียนหนุ่มจากโรงเรียน เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำคะแนนได้ 89.03 % คิดเป็น 26,709 คะแนน

ซึ่งเขาเลือกที่จะศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเขาเผยว่า สาเหตุที่เลือกคณะนี้เป็นเพราะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ และเรื่องการสื่อสาร จึงอยากจะเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งตอนแรกได้ยื่นสมัครตรงแล้วไม่ติด จึงมาสมัครแอดมิชชันจนทำห้ได้รับโอกาสดังกล่าว

 


อันดับ 2 คือ นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ หรือ โอ๊ค นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.  ได้คะแนน 88.07 % คิดเป็น 26,421 คะแนน เลือกคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากครอบครัวสนับสนุนและส่วนตัวก็ชื่นชอบคณะนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

 

อันดับ 3 คือ นายจิรายุส ทองประสม หรือ บอม นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ได้ คะแนน 87.86 % คิดเป็น 26,358 คะแนน  เลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

 

อันดับ 4 นายธีรภัทร อรุณรัตน์ หรือ ทีม นักเรียนจากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ได้คะแนน  คะแนน 86.75 % คิดเป็น 26,025 คะแนน เลือกคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อันดับ 5 น.ส. ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ หรือ แป้ม หญิงเก่งจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้คะแนน 86.51 % คิดเป็น 25,953 คะแนน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อันดับ 6 น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ หรือ ปาล์ม หญิงเก่งอีกคนจากรั้ว  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้คะแนน 84.38 % คิดเป็น 25,314 คะแนน  ซึ่งเธอเลือกเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

และอันดับ 7  เป็นเด็กหนุ่มจากรั้วโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ หรือ ไบร์ท ได้คะแนน 82.03 % คิดเป็น 24,609 คะแนน  เลือกเรียนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้าน “ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ในฐานะนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือ ทปอ. ได้กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างที่แถลงข่าวข้างต้นว่า

ในปีนี้เป็นเรื่องน่าดีใจที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละคณะ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่จบจาก ร.ร.ในต่างจังหวัด  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เด็กต่างจังหวัดก็เป็นเด็กเก่ง มีคุณภาพ เช่นกัน