‘แม่โจ้’ ส่งต่อมรดกพอเพียงสอนเด็กเลี้ยงไก่ ‘สร้างอาชีพ – ผลผลิต’

Home / ข่าวทั่วไป / ‘แม่โจ้’ ส่งต่อมรดกพอเพียงสอนเด็กเลี้ยงไก่ ‘สร้างอาชีพ – ผลผลิต’

เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่พากันไปที่โรงเรือนอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ในกิจกรรมฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับเยาวชน

วันนี้ (19 มิ.ย.60) ผู้สื่อข่าว MThai ได้รายงานว่าที่โรงเรือนอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ พบเยาวชนส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาจากหลายสถาบันต่างก็ให้ความสนใจและตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้ในทุกกระบวนการของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทั้ง การจัดการอาหารไก่ โรคและการสุขาภิบาลฟาร์ม รวมถึงการทำวัคซีน และการส่องไข่ฟัก

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ “นักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในเรื่องการผลิตสัตว์ สร้างนักสัตวบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางด้าน “อาจารย์ครรชิต ชมภูพันธ์” (หัวหน้าโครงการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้) บอกว่าต้องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองของไทยให้เป็นมรดกถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน จึงได้มีการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย และ พัฒนาไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกร รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อเพิ่มรายได้ โดยใช้วัสดุการเกษตรที่ผลิตได้จากไร่นาของตนเอง

นอกจากนี้ยังเพื่อกระจายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ที่โตดี ไข่ดก อกใหญ่ ไปสู่เกษตรกร โดยการฝึกอบรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกร และนักศึกษา รู้ว่าเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็นอย่างไร จึงจะทำให้ไก่อยู่รอดได้ในสภาพชนบท เกษตรกรจะได้มีผลผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน หรือ สร้างเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคต