ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พระบรมศพ พระเมรุมาศ ในหลวง ร.9

รองนายกฯ ตรวจการก่อสร้างพระเมรุมาศ ชี้ ภาพรวมคืบหน้าแล้ว 47.9%

Home / ข่าวทั่วไป / รองนายกฯ ตรวจการก่อสร้างพระเมรุมาศ ชี้ ภาพรวมคืบหน้าแล้ว 47.9%

พลเอก ธนะศักดิ์ รองนายกฯ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง พระเมรุมาศ ขณที่ อธิบดีกรมศิลปากร เผย ภาพรวมงานก่อสร้างทุกอาคารนับเป็นร้อยละ 47.9%

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงพื้นที่บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ เพื่อตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ

โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานงานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ความคืบหน้างานก่อสร้างทุกอาคาร นับเป็นร้อยละ ๔๗.๙ ได้ปริมาณงานมากกว่าแผน ร้อยละ ๘.๓ และทำงานได้เร็วกว่าแผน ๑๔ วัน ประกอบด้วยพระเมรุมาศ ภาพรวมการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ ๕๒

ขณะนี้โครงสร้างหลักของบุษบกประธาน บุษบกซ่างและบุษบกหอเปลื้อง รวม ๙ องค์ แล้วเสร็จ และได้ติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของฐานชาลาทั้งสามชั้นแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ ๙๕ ได้แก่ ฐานสิงห์ ราชวัติ หน้ากระดาน และฐานเทวดา ขณะนี้ได้ตั้งนั่งร้านสูงเพื่อติดตั้งองค์ประกอบส่วนบน ได้แก่ การหุ้มเสา ผนัง เพดาน และประกอบชั้นเชิงกลอน

ส่วนงานขยายแบบเท่าจริงที่แล้วเสร็จได้แก่ บุษบกหอเปลื้องทั้งหมด ส่วนฐานและเรือนธาตุของบุษบกซ่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายแบบเครื่องยอดบุษบกประธานและบุษบกซ่างพระที่นั่งทรงธรรม คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ ๕๔.๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างมุงหลังคาส่วนสุดท้ายบริเวณเหนือโถงประธาน ได้ติดตั้งซุ้มคูหาและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมรอบอาคาร

ส่วนงานตกแต่งภายในทั้งสองปีกของอาคาร ได้กรุผนัง หุ้มเสา ผนัง ฝ้าเพดานแล้วเสร็จ และเริ่มทาสีรองพื้นและเดินกรอบทองศาลาลูกขุน ๑ (๔ หลัง) และศาลาลูกขุน ๒ (๒ หลัง) คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ ๖๐ โครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างมุงหลังคากรุพื้นผิว และองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ศาลาลูกขุน ๓ (๕ หลัง) ขณะนี้กำลังประกอบโครงสร้างที่โรงงานรอนำมาติดตั้งทับเกษตร ทิม คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ ๕๓

โดยประกอบโครงสร้างหลังคาและเครื่องยอดมณฑปแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการติดตั้งเชิงชาย มุงหลังคาและติดตั้งงานสถาปัตยกรรมพลับพลายกสนามหลวง คืบหน้าร้อยละ ๓๐ โดยขึ้นโครงพื้น เสา และหลังคาปะรำแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกอบโครงสร้างหลังคาจั่วที่โรงงานพลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ ๕๕ โดยโครงสร้างทั้งสองหลังแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการมุงหลังคา ติดตั้งรางน้ำ และเดินท่อระบบไฟฟ้าเกยลา คืบหน้าร้อยละ ๔๔ ขณะนี้ผลิตและทดลองประกอบโครงสร้างที่โรงงาน งานศิลปกรรม

ส่วนงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศงานประติมากรรม ความคืบหน้าโดยรวมประมาณร้อยละ ๖๕ ประกอบด้วย การจัดทำต้นแบบ
แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ หล่อไฟเบอร์แล้วร้อยละ ๕๐ เขียนสีแล้วเสร็จร้อยละ ๓๐งานจิตรกรรมฉากบังเพลิง จัดทำแบบร่างและแบบขยายแล้วเสร็จทั้งหมด ลงสีคืบหน้าร้อยละ ๕๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงรายละเอียดเทวดาบนฉากบังเพลิง และจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ

สำหรับติดตั้งบนพระที่นั่งทรงธรรมลงสีพื้นหลังแล้วเสร็จ เริ่มงานเขียนรายละเอียดงานจัดสร้างโลหะฉลุลายกลีบบัว สำหรับติดตั้งบริเวณรั้วราชวัติ จัดทำโครงสร้างคืบหน้าร้อยละ ๘๐ และฉลุโลหะลายกลีบบัวคืบหน้าร้อยละ ๒๐ งานประณีตศิลป์ในงานพระราชพิธีงานจัดสร้างพระโกศจันทน์ จัดทำโครงสร้างหีบและพระโกศแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ฉลุลายแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำลวดลายฉลุที่ประกอบเรียบร้อยแล้วขึ้นติดตั้งกับโครงเหล็ก แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๓๕งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ ๔ แบบ จำนวนรวม ๖ องค์

ขณะนี้ได้จัดทำหุ่นต้นแบบแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ และขึ้นหุ่นพระโกศโลหะ กลึงถ้ำศิลา แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐งานออกแบบและจัดทำเครื่องสังเค็ด จัดทำแบบและขยายแบบทั้งหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นต้นแบบเพื่อสรุปรายละเอียดวัสดุและการตกแต่ง มีความคืบหน้าร้อยละ ๑๐ รวมทั้งได้ประสานกับสำนักพระราชวังเพื่อดำเนินการจัดสร้างต่อไปงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ

การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยาน ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถน้อย พระที่นั่งราเชนทรยาน รวมทั้งราชยานอื่นๆ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด กะเทาะกระจก ขัดผิวชิ้นงานแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ งานเสริมโครงสร้าง ปิดทองประดับกระจกแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ สำหรับอัญเชิญพระบรมศพเวียนอุตราวัฏ และ การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กลับสู่พระบรมมหาราชวังรอบพระเมรุมาศ ขณะนี้งานแกะสลักลวดลายและส่วนประกอบคืบหน้าประมาณร้อยละ ๔๐ งานปิดทองประดับกระจก คืบหน้าร้อยละ ๒๐