ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เก็บขยะ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์

เชือด ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ เซ่นจ้างเก็บขยะผิดระเบียบ

Home / ข่าวทั่วไป / เชือด ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ เซ่นจ้างเก็บขยะผิดระเบียบ

ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรปราการ ข้อหาจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

วันนี้(23 มิ.ย.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรปราการ และนางบารนี เลิศไพศาล ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ กรณีทำสัญญาจ้างเก็บขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ

จากการไต่สวนข้อเท็จจริง พบว่า นายชนม์สวัสดิ์ ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทเอกชน 2 บริษัท เพื่อเก็บขนขยะมูลฝอย และกวาดถนนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ รวม 5 ปีติดต่อกัน กำหนดจ่ายค่าจ้าง เดือนละ 2 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือทักท้วงการทำสัญญาดังกล่าว แต่นายชนม์สวัสดิ์และพวก กลับมิได้ดำเนินการใดๆ

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติว่า นายชนม์สวัสดิ์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 ส่วนนางบารนี มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา

ส่วนความคืบหน้าในคดีเงินอุดหนุนวัดในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อก่อสร้างเตาเผาศพ 3 ปี 800 ล้านบาท ที่มีการกล่าวหานายชนม์สวัสดิ์กับพวก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน และอยู่ในขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ซึ่งนายชนม์สวัสดิ์ และผู้ถูกกล่าวหาบางส่วน ได้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว หลังจากนี้คณะอนุกรรมการไต่สวน จะสรุปสำนวน และส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา คาดว่าเร็ว ๆ นี้ จะสามารถดำเนินการได้