ค้าประเวณี ค้าประเวณีเด็ก นครราชสีมา แม่ฮ่องสอน

กลุ่มเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือถึงกสม. ติดตามคืบหน้าคดีค้ากามเด็ก จ.แม่ฮ่องสอน

Home / ข่าวทั่วไป / กลุ่มเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือถึงกสม. ติดตามคืบหน้าคดีค้ากามเด็ก จ.แม่ฮ่องสอน

กลุ่มเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือถึงกสม. เพื่อขอให้ติดตามกรณีค้าประเวณีเด็ก ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.นครราชสีมา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มิ.ย.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรผู้หญิง เด็ก และเยาวชน กว่า 20 คน เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านทางนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อขอให้ติดตามกรณีค้าประเวณีเด็ก ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.นครราชสีมา

โดยนางทิชา ณ นคร เปิดเผยว่าจากกรณีข้าราชการหลายระดับขนถึงข้าราชการระดับสูงมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อบริการทางเพศและค้ามนุษย์ จ.แม่ฮ่องสอน พบว่ายังมีประเด็นค้างคาอยู่ แม้จะถูกรวบรัดตัดตอนไปไม่ถึงบุคคลสำคัญ และในขณะที่ข่าวค่านิยมเลี้ยงดูปูเสื่อของข้าราชการ นักการเมือง กลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่นายกรัฐมนตรีมีดำริขอให้หยุดการเลี้ยงดูปูเสื่อ เช่น กรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเด็กต้องกลายเป็นเหยื่อในวังวนการค้ามนุษย์อย่างชัดเจน

ทั้งนี้เครือข่ายได้ยื่นข้อเสนอในการร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวคือ

1.ขอให้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีดังกล่าว ในด้านความโปร่งใสและเป็นธรรม

2.ขอให้พิจารณาสนับสนุนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสองพื้นที่ ได้เข้าสู่การดำเนินงานของดีเอสไอ เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณีเด็กและการค้ามนุษย์

3.ทางเครือข่ายขอเรียนร้องต่อทุกภาคีให้ร่วมต่อต้านค่านิยมการเลี้ยงดูปูเสื่อ การค้าประเวณีเด็กตลอดจนการค้าผู้หญิง

ทางด้านนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่าในการเรื่องการค้ามนุษย์ ขณะนี้ทาง กสม.ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้ส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการดำเนินการและปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งต้องฟังข้อมูลจากผู้ที่ถูกร้องเรียนรวมถึงกลุ่มผู้เสียหายด้วย หากยังไม่มีความคืบหน้าก็ต้องส่งหนังสือเพื่อท้วงถามต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของคนในสังคม