ขนส่งทางอากาศ วัตถุอันตราย ส่งไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย

เตือน!! ห้ามฝากสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางอากาศ หากพบโทษคุก – ปรับ 80,000

Home / ข่าวทั่วไป / เตือน!! ห้ามฝากสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางอากาศ หากพบโทษคุก – ปรับ 80,000

เตือน!! ห้ามฝากสิ่งของต้องห้าม ทางอากาศเด็ดขาด หากมีการตรวจพบการฝ่าฝืน จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในการรับฝากส่งสิ่งของ ย้ำห้ามฝากส่งสิ่งของต้องห้ามทางไปรษณีย์ โดยไปรษณีย์ไทย ได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันการลักลอบฝากส่งสิ่งของต้องห้ามและผิดกฎหมายมาใช้ในการตรวจสอบสิ่งของ

โดยหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น สามารถตรวจพบและติดตามตัวผู้ฝากส่งสิ่งของผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ของที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยในการฝากส่งสิ่งของ และเครื่องสแกนวัตถุระเบิดแบบ X-ray ภายในท่าอากาศยานของบริษัทพันธมิตรการขนส่ง ซึ่งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานในการตรวจสอบสิ่งของที่ฝากส่ง พร้อมประสานไปยังเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบสิ่งของต้องสงสัยดังกล่าวก่อนเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ต่อไป

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า สำหรับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบฝากส่งสิ่งของต้องห้ามและผิดกฎหมายนั้น ไปรษณีย์ไทยได้มีประกาศแจ้งผู้ใช้บริการรับทราบประเภท ชนิดสิ่งของต้องห้ามและผิดกฎหมายภายในที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ พร้อมกำหนด “จุดบริการหุ้มห่อสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์” เพื่ออำนวยความสะดวก และแนะนำผู้ใช้บริการในการเลือกใช้วัสดุและหุ้มห่อสิ่งของฝากส่งให้ถูกวิธี เหมาะสมกับประเภทของสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการไปรษณีย์อีกทางหนึ่ง และเป็นการตรวจสอบสิ่งของฝากส่งในเบื้องต้น

เพื่อป้องกันการส่งสิ่งของผิดกฎหมายและวัตถุอันตรายเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ เพื่อป้องกันการส่งสิ่งของผิดกฎหมายเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในการฝากส่งสิ่งของอีกทางหนึ่ง และนำเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดแบบตรวจโลหะมาใช้ในที่ทำการไปรษณีย์ และเครื่อง X-Ray มาใช้ในศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศสำหรับตรวจสอบสิ่งของที่สงสัยว่าอาจมีการลักลอบฝากส่งวัตถุระเบิดเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่ง

นางสมร กล่าวเสริมว่า ไปรษณีย์ไทย ขอชี้แจงว่า การฝากส่งวัตถุระเบิดผ่านทางไปรษณีย์นั้น เป็นการกระทำที่ “ผิดกฎหมาย” เนื่องจากเป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่งตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 และผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดย สิ่งของต้องห้ามในการฝากส่งทางไปรษณีย์มีดังนี้

1. สัตว์มีชีวิต 2. สิ่งเสพติด 3. สิ่งลามกอนาจาร หรือสิ่งที่มีถ้อยคำ เครื่องหมาย ลวดลาย หยาบช้า 4. วัตถุระเบิด อุปกรณ์ระเบิดที่มีแรง และไม่มีแรงระเบิด ปลอกกระสุน หรือสิ่งคล้ายคลึง 5. วัตถุไวไฟ 6. วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ ป้องกัน 7. สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่เจ้าพนักงาน 8. ธนบัตร 9. สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

นอกจากนี้ สำหรับการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ทางอากาศนั้น ยังมีรายชื่อสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศเพิ่มเติมอีก 4 ชนิดดังนี้

1. สารออกซิไดซ์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ 2. ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์ 3. สารกัดกร่อน และ 4. วัตถุและสารต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ อาทิ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ โดยหากมีการตรวจพบการฝ่าฝืน จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ