กฎกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าวสดวันนี้ แมว โรคพิษสุนัขบ้า

ก.เกษตรฯ ออกกฎ ให้แมว เป็นสัตว์ควบคุม หลังเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้

Home / ข่าวทั่วไป / ก.เกษตรฯ ออกกฎ ให้แมว เป็นสัตว์ควบคุม หลังเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้

กระทรวงเกษตรฯ ออกกฎให้ ‘แมว’ เป็นสัตว์ควบคุม ตามพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 หลังพบมีการเป็นโรครองจากสุนัข กำหนดอายุ 2 เดือนขึ้นไป ต้องพาไปฉีดวัคซีน

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน 2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และให้เจ้าของจัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวมีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน

โดย พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 มาตรา 4 กำหนดนิยามคำว่า “สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นที่สามารถเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสัตว์ควบคุมแต่อย่างใด

และจากที่มีการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันพบว่า “แมว” เป็นสัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารองลงมาจากสุนัข ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ได้ โรคดังกล่าวเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมถึงแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากเช่นเดียวกับสุนัข มีโอกาสแพร่โรคพิษสุนัขบ้ามาสู่มนุษย์ได้เช่นเดียวกัน

หากมนุษย์ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงสมควรออกกฎกระทรวงกำหนดให้ “แมว” เป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และกำหนดช่วงอายุที่แมวต้องได้รับการฉีดวัคซีน และระยะเวลาในการฉีดวัคซีนด้วย