ฆ่าข่มขืน บทลงโทษ สวนดุสิตโพล

ดุสิตโพล เผยคนกังวลคดีฆ่าข่มขืน จี้เพิ่มบทลงโทษ ขอเร่งแก้ค้ากาม พัฒนาเศรษฐกิจ

Home / ข่าวทั่วไป / ดุสิตโพล เผยคนกังวลคดีฆ่าข่มขืน จี้เพิ่มบทลงโทษ ขอเร่งแก้ค้ากาม พัฒนาเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนกังวลการฆ่าข่มขืน จี้ให้ลงโทษขั้นรุนแรง ขอรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และพัฒนาเศรษฐกิจ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,167 คน ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. เรื่อง ภาพสะท้อนสังคมไทยจากข่าวสาร กรณีฆาตกรรม ฆ่าข่มขืน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.12 มองว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคม จึงต้องมีบทลงโทษที่รุนแรง ขณะที่ ร้อยละ 72.41 เกิดจากพื้นฐานครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ดังนั้นต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก

ส่วนเรื่องการปล้น จี้ ชิงทรัพย์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.84 เกิดจากเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง และความยากจน จึงควรที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขณะที่ ร้อยละ 60.50 เห็นว่าประเทศไทย ไม่เป็นประชาธิปไตย จึงควรจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.09 เห็นว่า ปัญหาการค้ากาม และการค้ามนุษย์ เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรเข้มงวดและกวาดล้างให้สิน ขณะที่ร้อยละ 66.32 เกิดจากการใช้อำนาจของผู้มีอิทธิพล ภาครัฐจึงควรมีนโยบายแก้ไขที่เร่งด่วน