คนกรุงหนุนแปรรูป ขสมก.

Home / ข่าวทั่วไป / คนกรุงหนุนแปรรูป ขสมก.

62

ศรีปทุมโพลเผยคนกรุงเทพฯหนุนแปรรูปขสมก.มากที่สุด

วันนี้ (20กันยายน) นางปิยากร หวังมหาพร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐวิสาหกิจไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 3,000 คน ของประชาชนเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) หัวข้อ ?การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐวิสาหกิจไทย? เนื่องใน ?วันรัฐวิสาหกิจไทย? (20 กันยายน ) พบว่า ร้อยละ 33.50 ให้รัฐวิสาหกิจที่ควรถูกแปรรูปมากที่สุด ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รองลงมา ร้อยละ 25.80 การรถไฟแห่งประเทศไทย อันดับ 3 ร้อยละ 9.10 การเคหะแห่งชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 7.53 โรงงานยาสูบ อันดับ 5 ร้อยละ 5.87 การประปานครหลวง อันดับ 6 ร้อยละ 4.77 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อันดับ 7 ร้อยละ 4.73 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อันดับ 8 ร้อยละ 3.73 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสุดท้าย ร้อยละ 3.37 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่รัฐวิสาหกิจควรถูกแปรรูป อันดับ 1 ร้อยละ 24.50 สภาพของสินค้า และบริการและสินค้าไม่น่าใช้บริการ รองลงมา ร้อยละ 21.60 คือ บริการไม่ประทับใจ อันดับ 3 ร้อยละ 16.20 การบริการเข้าถึงยากไม่สะดวก อันดับ 4 ร้อยละ 14.27 ไม่กระตือรือร้นในการให้บริการ อันดับ 5 ร้อยละ 13.60 ไม่รู้ ไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า และอันดับสุดท้าย ร้อยละ 8.23 คือ ไม่ซื่อตรง ไม่สุจริต

ส่วนรัฐ วิสาหกิจที่แปรรูปไปแล้วประสบความสำเร็จมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.60 ได้แก่ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) รองลงมา ร้อยละ 25.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อันดับ 3 ร้อยละ 17.00 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อันดับ 4 ร้อยละ 13.13 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอันดับสุดท้าย ร้อยละ 10.83 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สาเหตุที่เห็นว่า รัฐวิสาหกิจประสบความสำเร็จได้นั้น อันดับ 1 ร้อยละ 22.77 บริการรวดเร็ว รองลงมา ร้อยละ 22.27 คือ เข้าถึงบริการได้ง่าย อันดับ 3 ร้อยละ 19.97 เข้าใจความต้องการของลูกค้า อันดับ 4 ร้อยละ 12.83 บริการประทับใจ อันดับ 5 ร้อยละ 6.80 ซื่อตรง/สุจริต อันดับ 6 ร้อยละ 5.63 กระตือรือร้น อันดับ 7 ร้อยละ 4.93 สินค้าทันสมัย และอันดับสุดท้าย ร้อยละ 3.37 สินค้าหลากหลายน่าสนใจ

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก โพสต์ทูเดย์