จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัลไซเมอร์ แอปพลิเคชั่น

เจ๋ง!! มธ.คิดค้นแอปฯ ตรวจอัลไซเมอร์สุดแม่นยำ พร้อมใช้งานจริงแล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / เจ๋ง!! มธ.คิดค้นแอปฯ ตรวจอัลไซเมอร์สุดแม่นยำ พร้อมใช้งานจริงแล้ว

เจ๋ง!! มธ.คิดค้นแอปฯ ตรวจอัลไซเมอร์แม่นยำสูงร้อยละ 99  เริ่มใช้งานจริงที่แรกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันนี้ (11 ก.ค. 60)  รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจผู้สูงอายุมาแล้ว 5 ครั้ง ผลการสำรวจที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2557 พบว่า “ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 66 ล้านคนมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 10 ล้านคน”

โดยพบว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50-70 กำลังเผชิญกับโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s) สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม บางรายไม่รู้ตัว ส่วนบางรายรู้ตัวช้าและต้องพบว่ารักษาไม่ได้แล้วอันเกิดจากการตายของเซลล์สมองเร็วกว่าวัยอันควร ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงและเป็นภาระต่อผู้ใกล้ชิดมากขึ้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้คิดค้นแอปพลิเคชั่น “การตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์และการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยอย่างอัตโนมัติด้วยเสียงพูด”สำหรับผู้ที่เข้ารับการคัดกรองโรคทำการตอบคำถาม 21 ข้อใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยคำถามดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับภาษาไทย

เมื่อตอบคำถามครบ ก็จะถูกประมวลผลออกมา 3 ระดับ คือผู้มีภาวะปกติ, ผู้มีภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ซึ่งถือว่าสามารถประหยัดเวลาได้มากจากเดิมใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงและมีความถูกต้องเพียงร้อยละ 70-90 ที่สำคัญสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องตรวจอีกด้วย

แอปพลิเคชั่นนี้ สามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟนและมีความแม่นยำถึงร้อยละ 99 ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวเป็นการทำการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ยิ่งไปกว่านั้นแอปพลิเคชั่นนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกจากงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 45 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส อีกด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-564-4493 หรือ www.tu.ac.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : tu.ac.th