ข่าวกทม. ซ่อมแซมกำแพงวัด วัดประทุมวนารามฯม

กลุ่มเยาวชน ร่วมซ่อมแซมกำแพงวัดประทุมฯ ถวายในหลวง ร.10

Home / ข่าวทั่วไป / กลุ่มเยาวชน ร่วมซ่อมแซมกำแพงวัดประทุมฯ ถวายในหลวง ร.10

กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มเครือข่ายเยาวชนกว่า 500 คน ร่วมซ่อมแซมกำแพงวัดประทุมวนารามฯ  ถวายในหลวงรัชกาลที่10

วันที่ 26 ก.ค. 60 ที่วัดประทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เยาวชนทำดี ถวายในหลวงรัชกาลที่10” โดยมีกลุ่มนักศึกษาจากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ( ชาย ) บ้านกาญจนาภิเษก รวมถึงหน่วยงานต่างๆ อาทิ มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กว่า 500 คน ร่วมทำกิจจิตอาสา ปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงวัดประทุมวนารามฯ ทำความสะอาดวัด และทางเท้า ทั้งหมด 73 แผง

โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังสร้างค่านิยมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมแสดงออกถึงการทำดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10