กระทรวงมหาดไทย ครม. ผู้ว่าราชการจังหวัด ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด

ครม.มีมติอนุมัติโยกย้าย 21 ผู้ว่าราชการจังหวัด

Home / ข่าวทั่วไป / ครม.มีมติอนุมัติโยกย้าย 21 ผู้ว่าราชการจังหวัด

ครม. มีมติอนุมัติโยกย้าย 21 ผู้ว่าราชการจังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า

ขั้นแรกจะเป็นการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ อธิบดีในระนาบเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อครม. มีมติในขั้นตอนนี้แล้ว ก็จะไปสู่ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้บริการใหม่ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งวันนี้มีการเสนอย้ายผู้ว่าราชการในระนาบเดียวกัน ประมาณ 26 คน

ทั้งนี้ที่ประชุมครม. ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอโยกย้ายข้าราชการระดับสูงจำนวน 21 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผวจ.นครนายก
3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เป็นรองปลัดกระทรวง
4.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นรองปลัดกระทรวง
5.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
6.นายภานุ แย้มศรี ผวจ.ลพบุรี เป็นผวจ.นนทบุรี
7.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา เป็นผวจ.พิษณุโลก
8.นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็น ผวจ.พังงา
9.นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็น ผวจ.เลย
10.นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี เป็นผวจ.ราชบุรี
11.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.แพร่ เป็น ผวจ.อุดรธานี
12.นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เป็นผวจ.ลำปาง
13.นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา เป็นผวจ.สงขลา
14.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี เป็น ผวจ.ขอนแก่น
15.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น ผวจ.อุบลราชธานี
16.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.พัทลุง เป็นผวจ.ร้อยเอ็ด
17.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.ชัยนาท เป็น ผวจ.สุพรรณบุรี
18.นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม เป็น ผวจ.ฉะเชิงเทรา
19.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ตราด เป็น ผวจ.นครปฐม
20.นายพิพัฒน์ เอกภาพพันธ์ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็น ผวจ.สุโขทัย
21.นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ เป็น ผวจ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป