กทม. นักเรียน ภาษาไทย อ่าน เขียน

พบเด็ก กทม. อ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้ 2 หมื่นคน

Home / ข่าวทั่วไป / พบเด็ก กทม. อ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้ 2 หมื่นคน

ผลการสำรวจพัฒนาการของนักเรียนในสังกัด กทม. 437 โรงเรียน พบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 อ่าน-เขียน ภาษาไทยไม่ได้ประมาณ 2 หมื่นคน

นางชนัญญา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจพัฒนาการของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครฯ ทั้ง 437 โรงเรียน ในทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน พบว่า ปัจจุบันมีนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยไม่ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมจำนวน 20,000 คน

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยในจำนวนดังกล่าว มีจำนวนนักเรียนประมาณ 3,000คน ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และอีกจำนวนประมาณ 17,000คน นั้น สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ไม่คล่องแคล่วตามระดับเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. เร่งกวดขันดูแลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสม

โดยให้ครูประจำชั้น เป็นผู้ดูแลนักเรียน พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนเสริมทักษะให้แก่เด็กเป็นรายคน เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในระดับที่เหมาะสมกับเด็กในวัยเดียวกัน และประสานกับผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านเพิ่มเติมอีกด้วย จากนั้นจะมีการทดสอบความรู้นักเรียนอีกครั้ง เพื่อดูความคืบหน้าในการเรียนการสอนดังกล่าว