ข่าวINN น้ำยาล้างจาน มะนาว

มะนาวล้นตลาด!! กลุ่มต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล หันทำน้ำยาล้างจานแทน

Home / ข่าวทั่วไป / มะนาวล้นตลาด!! กลุ่มต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล หันทำน้ำยาล้างจานแทน

มะนาวล้นตลาดราคาถูก กลุ่ม ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร รวมตัวทำน้ำยาล้างจาน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

ที่ ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นพื้นที่ปลูกมะนาวแหล่งใหญ่ที่สุดของ จ.กำแพงเพชร และของภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกรวมกันกว่า 4,500 ไร่ ในช่วงนี้ราคามะนาวตกต่ำอย่างมากราคามะนาวลูกใหญ่ที่สุดเบอร์โอลูกละ 25 สตางค์เท่านั้น รายได้ของชาวสวนมะนาวจึงตกต่ำลงมาจากเดิมถึงกว่า 10 เท่าจากช่วงปกติ

กลุ่มชาวบ้านทั้งตำบลกว่า 700 คนร่วมตัวกันจัดโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยกระจายกันไปตามหมู่บ้านรับซื้อมะนาวคละขนาดจากชาวสวนในราคากิโลกรัมละ 5 บาท มาผลิตเป็นน้ำยาล้างจาน ซึ่งต้องใช้มะนาวทั้งสิ้นวันละประมาณ 2 ตันโดยผู้ที่มาร่วมกันทำงานจะมีรายได้จากการจ้างงานวันละ 305 บาทนอกจากนั้นยังเป็นการช่วยชาวสวนมะนาวรับซื้อผลผลิตที่ล้นตลาดขายออกไม่ได้ด้วย

นายธวัชชัย เอี่ยมวงศ์ ประธานชุมขนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเปิดเผยว่าน้ำยาล้างจานของกลุ่มแม่บ้าน ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลนี้สูตรจะเข้มข้นกว่าของที่อื่นๆ เนื่องจากที่นี่มีแหล่งมะนาวของตัวเองจึงสามารถใส่มะนาวได้มากกว่าสามารถใช้ล้างจานหรือสิ่งของอื่นๆได้มากกว่าสะอาดกว่า นอกจากนั้นเกษตรกรชาวนายังสามารถนำไปผสมกับน้ำยาจับใบฉีดพ่นต้นข้าวได้ด้วยส่วนการจำหน่ายจะออกขายตามตลาดนัดและตามสหกรณ์ต่างๆ ส่วนราคาน้ำยาล้างจานขวดเล็ก 1 ลิตร 25 บาทส่วนชวดใหญ่ 4 ลิตรราคา 100 บาท