ข่าวINN ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพฟรี วันแม่ โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ ให้ประชาชนตรวจสุขภาพฟรี ในวันแม่แห่งชาติ

Home / ข่าวทั่วไป / โรงพยาบาลตำรวจ ให้ประชาชนตรวจสุขภาพฟรี ในวันแม่แห่งชาติ

โรงพยาบาลตำรวจ จัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม ให้ประชาชนตรวจสุขภาพฟรี

พล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล ข้าราชการตำรวจ ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมมาราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดย พล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ ได้นำคณะกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

พล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมสุขภาพให้ประชาชน โดยแบ่งเป็นสถานีต่างๆ เช่น สถานีตรวจคัดกรองสุขภาพ,โรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรคหลอดเลือดสมอง มีสถานีตำรวจตรวจรักเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรัก และสถานีตรวจสมรรถนะปอดเพื่อลดภาวะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด โครงการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โครงการรับบริจาคโลหิต และการให้ความรู้เรื่องยาในหัวข้อต่างคน ต่างโรค ต่างยา เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการใช้ยาได้ถูกต้องถูกวิธี ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการฟรี