กิจกรรมวันแม่ วันแม่ วันแม่แห่งชาติ

หลายโรงเรียนปรับกิจกรรมวันแม่ บางแห่งยกเลิกการนำแม่มาร่วม

Home / ข่าวทั่วไป / หลายโรงเรียนปรับกิจกรรมวันแม่ บางแห่งยกเลิกการนำแม่มาร่วม

โรงเรียนหลายแห่งในภาคเหนือ จัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยบางแห่งยกเลิกการนำแม่มาร่วมกิจกรรม เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กกำพร้า หรือเด็กที่ไม่มีแม่มาร่วมกิจกรรม

เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โดยเน้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณแก่เด็ก โดยไม่มีการเชิญแม่ของเด็กมาร่วมงาน เพื่อไม่ให้กระทบการเทือนจิตใจ เด็กบางส่วนที่เป็นเด็กกำพร้า หรือ ไม่ได้อยู่อาศัยกับแม่

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ขณะที่ลูก ๆ ร่วมกันแสดงความรักต่อแม่ ได้มีโอกาสกราบ กอด และขอพรจากแม่ ส่วนนักเรียนที่คุณแม่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมงานได้กราบคุณครู ซึ่งถือเป็นแม่คนที่สองแทน

ส่วนงานวันแม่ ที่โรงเรียนอนุบาลใน อำเภอเมืองพิษณุโลก เด็กนักเรียนร่วมกันร่องเพลง ที่เกี่ยวข้องกับวันแม่ให้แม่ได้ฟัง รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการนำเอาผ้าเย็นมาเช็ดเท้า ทำความสะอาดเท้าให้แม่ และมอบการ์ดวันแม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง สร้างความปลื้มปิติให้กับแม่ทุกคนเป็นอย่างมาก