‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานเงิน 100 ล้าน ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

Home / ข่าวทั่วไป / ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานเงิน 100 ล้าน ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลศิริราช ทรงขอบคุณ “ที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสความว่า “…ช่วยโครงการศิริราชที่ดำเนินการอยู่ หวังว่าจะช่วยได้บ้าง และขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

โครงการก่อสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ รพ.ศิริราช ซึ่งจะเป็นอาคารรวมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2,000 ล้านบาท

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง อาคารนี้จะมีความสูง 25 ชั้น มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 355 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศ 14 ศูนย์ ห้องไอ.ซี.ยู. 62 ห้อง โดยไม่มีห้องพิเศษ

ตลอดพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆ ให้แก่ รพ.ศิริราชทุกครั้งที่เสด็จมา นับตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จประทับเพื่อรักษาพระอาการประชวรและพระองค์ที่เสด็จมาประทับหลายครั้ง เช่น พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมใน รพ.ศิริราช และพระราชทานแก้ไขปัญหารถติดรอบโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น

ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา สามารถบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช หรือบริจาคทางธนาคาร บัญชี ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-37544-4, ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-37544-4, ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่ 638-2-00888-8, ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 901-7-02699-9

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์