แก๊สหุงต้มจากฟาร์มหมู พลังงานทางเลือกใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / แก๊สหุงต้มจากฟาร์มหมู พลังงานทางเลือกใหม่

ฟาร์มหมูในอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ใช้พลังงานทางเลือก ผลิตแก๊สหุงต้มจากมูลหมู ลดค่าใช้จ่ายในฟาร์ม และยังส่งแก๊สไปให้ชาวบ้านใช้ทั้งชุมชน

เมื่อวันที่ 12ส.ค. ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฟาร์มหมูในอำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นฟาร์มตัวอย่างในการใช้พลังงานทางเลือก ผลิตแก๊สหุงต้มจากมูลหมู สามารถลดค่าใช้จ่ายในฟาร์ม และยังส่งแก๊สไปให้ชาวบ้านใช้ทั้งชุมชน

โดยชาวบ้านอัมพวัน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ กำลังปรุงอาหารด้วยแก๊สหุงต้ม ที่ต่อท่อจากฟาร์มหมูเอกชนในหมู่บ้าน ส่งถึงชาวบ้านรวม 93 ครัวเรือน นอกจากใช้ในการหุงต้มอาหารแล้ว แก๊สที่รับมาจากฟาร์มหมู ยังนำไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่งกระแสไฟไปใช้ในพื้นที่ 10 ไร่

นายจำลอง ขัดมูล เจ้าของฟาร์มหมู เปิดเผยว่า รับจ้างเลี้ยงหมูปีละ 5 รุ่น รวม 2,600 ตัว โดยเป็นการเลี้ยงแบบฟาร์มปิด มีการล้างคอกลำเลียงของเสียไปลงบ่อหมัก ซึ่งสามารถผลิตแก็ซชีวภาพได้จำนวน 200 ลูกบาศก์ก็เมตร ต่อวัน ซึ่งนอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยังต่อท่อไปให้ชาวบ้านใช้ได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นเพียงเดือนพฤษภาคม ที่จะมีการพักคอกทำความสะอาด เพื่อกำจัดเชื้อโรคประจำปี

สำหรับเกษตรกรที่มีสิ่งเหลือใช้สนใจจะลดรายจ่าย ด้วยการพัฒนาพลังงานทางเลือก สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ได้ในวันเวลาราชการ