CPR Hero Box Street Hero Project ปั๊มหัวใจ

เพจ Street Hero Project จัดอบรมเด็กรุ่นใหม่ทำ CPR เป็นอย่างเท่ห์

Home / ข่าวทั่วไป / เพจ Street Hero Project จัดอบรมเด็กรุ่นใหม่ทำ CPR เป็นอย่างเท่ห์

เพจ Street Hero Project ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดอบรมการทำ CPR อย่างถูกวิธี เพื่อนำไปใช้เวลาฉุกเฉิน

วันนี้ (15 ส.ค. 60) เวลาประมาณ 13:30 น. เฟซบุ๊กแฟนเพจ Street Hero Project ที่ส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาเขตบางเขน ได้เชิญชวนทุกคนมาเป็นอาสาสมัคร เพื่อมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมการทำ CPR ให้กับนักศึกษา รวม 70 คน

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับกิจกรรมรับน้อง และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ พร้อมเปิดตัว “Hero Box” กล่องฝึกทำ CPR และใช้เครื่อง AED ราคาถูก เหมาะสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ฝึกการช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี ซึ่งจะมีการทำโครงการในการแจกให้กับโรงเรียนต่างๆ

นอกจากนี้ ทางเพจ Street Hero Project ได้เปิดรับอาสาสมัครในแต่ละอำเภอ เพื่อไปทำการสอนวิธีการปฐมพยาบาล และ CPR ให้กับโรงเรียน โดยจะมอบชุดฝึก HERO BOX ไว้ให้ที่โรงเรียนเพื่อนำไปใช้สอนต่อรวมทั้งโครงการจำนวน 100 ชุด

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ทำได้เพียงสอนโดยการเปิดหนังสือและเปิดคลิป หรือดีหน่อยก็ใช้หมอนมาฝึกปั๊ม แต่อีกหลายโรงเรียนก็ข้ามการสอนเรื่องนี้ไป ทำให้นักเรียนขาดทักษะ ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR รวมถึงการปฐมพยาบาลต่างๆ