สวช.เตรียมขึ้นทะเบียนมวยไทย กลัวถูกต่างชาติฮุบ

Home / ข่าวทั่วไป / สวช.เตรียมขึ้นทะเบียนมวยไทย กลัวถูกต่างชาติฮุบ

muaythai

เมื่อวานนี้(28 ก.ย.)นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า การที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นครั้งแรก ของประเทศไทย 2 สาขา คื สาขาศิลปะการแสดง 12 รายการ และสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 13รายการนั้น? ปัจจุบันยังเหลือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อีก 4สาขา ได้แก่ สาขามุขปาฐะและภาษา สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ สาขาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และสาขากีฬา การละเล่นพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

โดยเฉพาะสาขากีฬาการละเล่นพื้นบ้านฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.)ไปศึกษาจัดทำรายละเอียด ศิลปะการแสดงแม่ไม้มวยไทย ที่เป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่โบราณจน ถึงปัจจุบัน? เพื่อนำมาขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ

นายธีระ กล่าวว่า ขณะนี้ในหลายประเทศมีการนำศิลปะการแสดงต้นแบบและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นในประเทศนั้นไปประยุกต์ใช้แล้วจดทะเบียนเป็นของตนเอง โดยตนเชื่อว่าการจดทะเบียนนี้จะทำให้นานาชาติได้รับทราบเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยและช่วยมุ่งส่งเสริมคุณค่า ยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหาย รวมทั้งยังสามารถนำต่อยอดในการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจสร้าง สรรค์ ทางกีฬา

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า และกัมพูชา มีศิลปะแม่ไม้มวยประจำชาติของตนเอง สำหรับของไทยก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศ สังเกตุได้จากที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจในงานการแสดงทางวัฒนธรรมและลงทุนเดินทางมาเรียนรู้ศิลปะแขนงนี้ตามค่ายมวยต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมจึงจำเป็นต้องหามาตรการป้องกันศิลปะดั้งเดิมแขนงต่างๆ ด้วยการจดทะเบียนมวยไทยที่มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งสยามประเทศ

MThai News